Turniej Żarłaczy w Gdyni

Mistrzostwa w Jedzeniu Burgera na Czas

II Turniej Żarłaczy – Gdynia 2016