Czy firma Grill Way Bar jest widoczna w mediach tradycyjnych; prasa, magazyny branżowe?

Firma Grill Way Bar jest bardzo dobrze widoczna w mediach tradycyjnych, tj, prasa i magazyny branżowe. Regularnie pojawiają się informacje prasowe dotyczące restauracji należących do sieci Grill Way Bar.