Wyszków i Okolice

Wszystko o Wyszkowie

Historia Wyszkowa, Położenie Miasta, Przemysł i Turystyka w Wyszkowie

Położenie Miasta

Wyszków jest niewielkim miastem położonym na prawym brzegu rzeki Bug, w województwie mazowieckim, w gminie Wyszków, w powiecie wyszkowskim. Powierzchnia tej miejscowości wynosi 20,78 km, a zamieszkuje ją 27,126 osób. Od północy Wyszków graniczy z Puszczą Białą, natomiast granicę południową stanowi rzeka i jej przepiękne okolice

Historia Wyszkowa

Już w Polsce piastowskiej na ziemi wyszkowskiej rozwijała się egzystencja miejscowej ludności. Obszar obecnego Wyszkowa służył ludności za schronienie, bowiem tamte tereny pokryte były borami, które doskonale chroniły przed atakami wrogów. W północnych brzegach Bugu poszerzało się osadnictwo ludności, która wcześniej zamieszkiwała prowincję czerską. Osada, którą stanowił teren ziemi wyszkowskiej była wielokrotnie atakowana przez Jadźwingów, Prusów oraz Litwinów, jednak przetrwała liczne grabieże.

Pierwsze wzmianki o wsi Wyszków pojawiły się w 1203 roku. W pierwszych latach używano jedna określenia Wyszkowo. Dopiero w 1502 r. Wyszków uzyskał prawa miejskie, które nadał miejscowości biskup. Od tamtej pory miejscowość ta miała swoje godło, którego mogła używać. W 1506 roku w parafii wyszkowskiej utworzony została dekanat. W jego skład weszły 4 parafie miejskie:Wyszków, Ostrów, Zambski i Wronie, a także 10 parafii wiejskich. Fakt ten bardzo pozytywnie wpłynął na umocnienie się pozycji miasta i na dodanie mu chluby.

Niestety brak mostu, który mógł być bardzo istotnym elementem ułatwiającym przedostawanie się ludności z Wielkiego Księstwa Litewskiego do Krakowa, negatywnie wpłynął na dalszy rozwój miasta. Most został wybudowany dopiero w 1528 roku,jednak za przejazd na drugą stronę pobierane były opłaty.

Właściciele Wyszkowa systematycznie podnosili rangę swojego miasta. Pojawiały się nowe miejsca pracy, zatrudniani byli fachowcy z różnych dziedzin, dzięki temu w mieście zakwitł przemysł oraz szkolnictwo.Wyszków zyskał także walory turystyczne, dzięki czemu stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez innych w celach wypoczynkowych.

Niestety w okresie schyłku Rzeczypospolitej Szlacheckiej,miasto zaczęło upadać przez refeudalizację gospodarki narodowej, liczne wojny ze Szwecją, Turcją, Rosją oraz Kozakami. Jednak największe straty przyniósł potop szwedzki, a także wojna północna. Plany ratowania miasta niestety się nie powiodły. Ostateczną katastrofą dla już i tak upadłego miasta okazał się pożar z 1704 roku.

W ostatnich latach Rzeczpospolitej, ponownie pojawiły się próby podźwignięcia upadłego Wyszkowa. W celu ratowania miasta ponownie spisano przywileje dla mieszkańców, oraz postanowienie wygłoszone przez Ordynację Miasta Wyszkowa z 1705 roku. Zaczęły się pojawiać nadzieje, na to, że dzięki postanowieniom Sejmu Wielkiego możliwe będzie podniesienie statusu gospodarczych miast.

Wyszków został podzielony administracyjnie i znalazł się w granicach województwa mazowieckiego, obejmującego ziemię łomżyńską, nurską i wiską. Niestety w związku z niepowodzeniem Insurekcji Kościuszkowskiej i decyzją traktatu rozbiorowego z października 1795 roku, Wyszków znalazł się pod zaborem pruskim.

III rozbiór Polski doprowadził do sekularyzacji wszystkich dóbr biskupich, natomiast ludność została poddana germanizacji i polityce fiskalnej. Mieszkańcy miasta systematycznie tracili kolejne prawa. Gdy Prusy przegrały walkę z Napoleonem, Wyszków został wcielony do granic Księstwa Warszawskiego. W 1812 roku do Wyszkowa dotarła armia Napoleona. Po wojnie, zgodnie z postanowieniami traktatu wiedeńskiego, Wyszków znalazł się pod zaborem rosyjskim.

Dalszy rozwój demograficzny miasta był determinowany działaniami wojennymi oraz epidemiami. Większe znaczenie zyskało miasto dopiero w okresie powstania styczniowego. Natomiast po upadku powstania, władze miasta znów zmieniły Wyszków w osadę. Miasto utraciło prawa miejskie 1 czerwca 1869 roku.

Jednak te zmiany nie zatrzymały ponownego rozwoju Wyszkowa.Przez wiele lat osada rozwijała się bardzo prężnie. Niestety rozwój ten został zatrzymany wraz z wybuchem I wojny światowej. Gdy Polska odzyskała niepodległość,Wyszków został wcielony do granic powiatu pułtuskiego, województwa warszawskiego.

Spokój powojenny nie trwał długo, bowiem już w 1920 roku nadeszła obława bolszewicka.Dopiero po wojnie polsko-bolszewickiej życie mieszkańców Wyszkowa zaczęło wracać do normy, a miasto stało się największym ośrodkiem przemysłu w powiecie pułtuskim.Poza tym Wyszków był również ośrodkiem rzemieślniczym, spółdzielczym, oświatowym oraz kulturalnym.

Gdy rozpoczęła się II wojna światowa był on jednym z głównych celów ataków wojsk niemieckich. Z czasem w mieście zaczęły działać organizacje konspiracyjne. Po II wojnie światowej, w 1956 roku, Wyszków urósł do rangi powiatu. Miasto znów się rozwijało, bowiem nastąpił rozwój gospodarczy, ludność podnosiła swój poziom życia, prężnie rozwijał się przemysł. Od 1998 roku Wyszków ponownie stał się siedzibą powiatu. Dziś miasto to jest dobrze rozwinięte nie tylko gospodarczo, ale także turystycznie.

Przemysł w Wyszkowie

W Wyszkowie bardzo dobrze rozwija się przemysł. Jeszcze kilka lat temu miasto słynęło z produkcji samochodów, mebli i browaru, a obecnie Wyszków odnotowuje bardzo dobre wyniki w produkcji szkła oraz metalu. Poza tym w mieście tym funkcjonuje wytwórnia pasz. Bardzo dobrze rozwinięte są również węzeł drogowy oraz usługi drukarskie. Co roku pojawiają się nowe firmy świadczące coraz to szersze usługi, dlatego Wyszków jest doskonałym miejscem do podjęcia inwestycji.

Turystyka w Gminie Wyszków

Wraz z rozwojem gospodarczym Wyszków rozwinął się także turystycznie. W mieście tym znajduje się wiele ciekawych miejsc i zabytków zwiedzanych przez turystów każdego roku.

Bardzo atrakcyjny dla turystów jest sam krajobraz Wyszkowa oraz jego okolic. Do miejsc godnych obejrzenia z całą pewności należą:

Obelisk Wazów – to barokowy obelisk, który został postawiony w 1655 roku. Architektem, który zaprojektował ten obiekt był Giovanni Battista Gisleni. Obelisk miał być obiektem czczącym brata królewskiego Karola Ferdynanda Wazę. Jest to bardzo charakterystyczny znak miasta.

Stróżówka Parkowa – jest to parkowa katedra, która powstała w połowie XIX wieku. Nazwa wiąże się z jej funkcją, bowiem swego czasu była stróżówką przy bramie wjazdowej. W następnych czasach stała się siedzibą wyszkowskich stowarzyszeń.

Pałac Skarżyńskich – jest to przepiękny klasycystyczny pałac, z którego rozpościera się niezwykły widok na łąki, rzekę oraz zabytkowy park. Obiekt mieści w sobie pałac oraz dwie oficyny. Budynek powstał ok. 1780 roku. Z czasem dokonano jego przebudowy. Obecnie znów trwają w nim prace remontowe.Turyści przybywający w to miejsce mogą wewnątrz obiektu podziwiać: polichromie, dekoracje stiukowe, kominki z piaskowca oraz przepiękny piec z barwnych kafli herbowych.

Jeziorko Głusza – to malownicze jezioro przy którym znajdują się żeremie bobrów. Czasami można spotkać tu kaczki oraz łabędzie. Jest to miejsce doskonale nadające się na rodzinne spacery nie tylko ze względu na walory malownicze, ale także panującą tu ciszę i niebywały klimat.

Kościół w Kamieńczyku – to wybudowany w latach 1896 – 1900 piękny, neogotycki kościół. Powstał on w miejscu, w którym wcześniej stała drewniana świątynia. Posiada on malownicze witraże, dzwonnicę, a także chór z organami. Po wojnie obiekt został odbudowany i upiększony

Kościół p.w. św. Idziego – parafia została założona w 1378 roku przez biskupa Płockiego Ścibora. W roku 1798 kościół został konsekrowany. Świątynia została uszkodzona w czasie I wojny światowej, a następnie spłonęła w pożarze. Ocalała wówczas jedynie kaplica Najświętszej Maryi Panny, w której w czasie II wojny światowej odprawiano msze. Świątynia została z czasem odbudowana. Od roku 1962 kościół jest wpisany do rejestru zabytków.

Puszcza Kamieniecka – to puszcza, która znajduje się na lewym brzegu Bugu. Przeważają tu lasy sosnowe rosnące na wydmach. Puszcze przecinają drobne rzeczki i stawy. Miejsce to składa się z dwóch części, a dzieli je rzeka Liwiec. Do dziś puszcza jest przepięknym miejscem posiadającym walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Rzeka Liwiec i Kostrzyń – to kolejne miejsce doskonałe na rodzinne spacery. Istnieje możliwość wzięcia udziału w spływie Liwem w okresie wiosenno-letnim, co jest dodatkowym walorem rekreacyjnym tego miejsca. Poza tym rzeki stanowią przepiękny element krajobrazu.

Dwór modrzewiowy w Nowej Suchej – to obiekt znajdujący się niedaleko Wyszkowa, a dokładniej w miejscowości Nowa Sucha. Dwór ten powstał w latach 1743-1745. W nim mieści się siedziba Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego. Wnętrza dworu ukazują  charakter polskiego dworu szlacheckiego. Na ścianach można podziwiać galerię obrazów z tamtego okresu.

Liw – jest to gród obronny, który otaczają rozlewiska i bagna. Około 1240 roku w Liwie został wybudowany zamek książęcy. W tym też okresie osada otaczająca gród zyskała prawa miejskie. W czasie potopu szwedzkiego gród został zniszczony, a 1866 roku miasto straciło prawa miejskie.Do dziś w Liwie zachowały się ruiny zamku książęcego, pod którymi wiosną odbywają się zloty rycerskie

Oprócz miejsc godnych zwiedzenia, w Wyszkowie znajdują się także szlaki turystyczne, dla osób bardziej aktywnych np. Szlak wokół Łęgów i Jeziorka Głusza mający ok. 7,5 km czy szlaki rowerowe w kierunku Fidestu. Turyści lubiący wrażenia mogą też skusić się na spływ Liwcem. Poza tym Wyszków z racji swych walorów krajobrazowych jest znakomitym miejscem na długie spacery o każdej porze roku.

Opracowane przez Grill Way Bar